Indywidualne konta bankowe dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami  będzie miał przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat. Numer swojego rachunku otrzymają Państwo listownie wraz z informacją o terminach uiszczania wpłat oraz blankietami do wpłaty.

 

W PRZYPADKU ZLECENIA STAŁEGO W TYTULE OPŁATY NALEŻY WPISAĆ „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA MIESIĄC BIEŻĄCY”
PROSIMY, ABY WPŁACAJĄC OPŁATĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZYPISANY NUMER KONTA BANKOWEGO.
Wpłat dokonywać można również w kasach Urzędu Miejskiego Trzcianki:

Godziny otwarcia:

ul. Sikorskiego 7
poniedziałek - środa 7.30 do 13.00
czwartek - od 7.30 do 14.00
piątek - od 7.30 do 13.00

ul. Żeromskiego 15

poniedziałek - środa 8.00 do 13.30
czwartek - od 09.30 do 16.00
piątek - od 8.00 do 13.30


Gmina Trzcianka posiada również konta w Banku Spółdzielczym Wronki  i w Banku Spółdzielczym Czarnków. W tych bankach można wpłacać opłatę za odpady komunalne bez prowizji


Dodatkowe informacje