Informuję, że opłaty za wywóz śmieci przyjmowane są bez prowizji w następujących punktach Trzcianki:

1. Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7:

kasa: czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz.: 7:30 – 13:00 oraz w czwartki w godz. 7:30 – 14:00;

2. Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15:

 

 

kasa: czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz.: 8:00 – 13:30     oraz w czwartki w godz. 9:30 – 16:00.

Wpłaty w Urzędzie Miejskim i Referacie Budynków Komunalnych mogą być dokonywane na konto indywidualne, przypisane każdej osobie składającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na konto podstawowe Gminy Trzcianka o numerze:

80 1240 3741 1111 0000 4456 5279.


3. Bank Spółdzielczy Wronki Oddział w Trzciance, ul. Sikorskiego 39 – wpłata bez prowizji przyjmowana jest na konto Gminy Trzcianka o numerze:

76 8961 1025 0020 0200 0068 0001.

Przy wpłacie na przypisane konto indywidualne, bank może naliczyć dodatkową opłatę.

4. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Filia Trzcianka, ul. Sikorskiego 1 - wpłata bez prowizji przyjmowana jest na konto Gminy Trzcianka o numerze:

48 8951 0009 5501 3895 2000 0010.

Przy wpłacie na przypisane konto indywidualne, bank może naliczyć dodatkową opłatę.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

Dodatkowe informacje