Burmistrz Trzcianki zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie wiedzy o segregacji odpadów "Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz"


1. Celem konkursu jest:
a) propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
b) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
c) zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
3. gminy Trzcianka.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
5. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony przez szkołę. Każda szkoła otrzyma test jednokrotnego wyboru na podstawie którego wyłoni 2 najlepsze osoby reprezentujące placówkę w drugim etapie konkursu.
6. Drugi etap przeprowadzony zostanie w Urzędzie Miejskim Trzcianki.
7. Uczniowie powinni przygotować się do konkursu opierając się na informacjach zawartych na stronie internetowej www.eko.trzcianka.pl.
8. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SEGREGACJI ODPADÓW „Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz”

 

Dodatkowe informacje