Komisja konkursowa w składzie: Artur Powchowicz - przewodniczący, Anna Kasperek - członek, Martyna Żylińska – członek, dokonała rozstrzygnięcia konkursu na hasło promujące kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.

Laureatów wybrano biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) związek hasła z tematyką konkursu,
b) kreatywność, pomysłowość, oryginalność,
c) łatwość zapamiętania,
d) żartobliwy, dowcipny wydźwięk hasła.

Spośród nadesłanych haseł komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów konkursu:

I miejsce Monika Olejniczak za hasło” Nic się u mnie nie marnuje, bo odpadki kompostuję”
II miejsce Henryka Napierała za hasło: „Ziemia kompostowa wszyscy dobrze wiecie jest sprawdzonym i najzdrowszym nawozem na świecie”
III miejsce Aldona, Bartłomiej, Szymon Śmietanka za hasło „Chcesz mieć warzyw pełen kosz na kompoście ziemię wznoś”.

Nagrody dla laureatów konkursu oraz za uczestnictwo w konkursie zostaną wręczone w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

 

Dodatkowe informacje