Anna Kasperek
podinspektor ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku terenów publicznych
tel. 67 352 73 62

Martyna Żylińska 
samodzielny referent
tel. 67 352 73 05

Dodatkowe informacje