Anna Kasperek
samodzielny referent ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku terenów publicznych
tel. 67 352 73 62

 

Dodatkowe informacje