W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

          
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Informuję mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze z terenu gminy Trzcianka lub osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy Trzcianka
 
 
 
o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub sam odbiór ww. wyrobów.
 
Wnioski można składać w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r.
 
Po upływie wyznaczonego terminu wnioski nie będą przyjmowane.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu i do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 
Wnioski i szczegółowy regulamin udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.trzcianka.pl , www.eko.trzcianka.pl  oraz w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi w Urzędzie Miejskim Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (pok. nr 1, tel. 67 352 73 45).
 
Pliki do pobrania:
 
 
 

Dodatkowe informacje