Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami publikujemy dla Państwa Informację w sprawie wdrażania systemu przetargu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Trzcianka".

Zobacz tutaj

 

 

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami  będzie miał przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat. Numer swojego rachunku otrzymają Państwo listownie wraz z informacją o terminach uiszczania wpłat oraz blankietami do wpłaty.

UWAGA MIESZKAŃCY
DO 15 CZERWCA 2013 r. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na podstawie ustawy z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmie odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru odpadów od mieszkańców, po ich zagospodarowanie.

Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami.
Zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowało Ministerstwo Środowiska, a następnie uchwalił parlament i zatwierdził Prezydent RP. Samorządy muszą wdrożyć nowy system najpóźniej do 30 czerwca 2013 r.

Od 01 lipca 2013 r. zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gmin, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje